Ottawa tung ra chương trình cho vay mới lên tới $1 triệu đô la cho các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Chính phủ liên bang đã công bố một chương trình cho vay mới nhằm giúp các doanh nghiệp tồn tại trong COVID-19, với khoản tài trợ lên đến 1 triệu đô la cho các công ty đủ điều kiện bị mất ít nhất một nửa doanh thu.

Đây là chương trình Tín dụng cho Các lĩnh vực Bị ảnh hưởng Nặng, hoặc HASCAP, và các doanh nghiệp có thể nộp đơn bắt đầu từ Thứ Hai. 

Các doanh nghiệp có thể nhận được từ $25.000 đô la đến $1 triệu đô la nếu họ đáp ứng các điều kiện, điều chính là họ phải cho thấy doanh thu đã giảm ít nhất 50% trong ít nhất ba tháng trong số tám tháng trước đó.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào đăng ký ngày hôm nay, khung thời gian đó kéo dài đến ngày 1 tháng 6 năm 2020.

Nhìn chung, chương trình chỉ dành cho các công ty đã đủ điều kiện và đang nhận CEWS, chương trình trợ cấp tiền lương của chính phủ, hoặc CERS, trợ cấp tiền thuê nhà.

Các công ty không đáp ứng các yêu cầu cho hai chương trình đó nhưng vẫn muốn đăng ký, sẽ được xem xét, miễn là họ đáp ứng yêu cầu giảm 50% doanh thu.

Lãi suất sẽ được ấn định ở mức 4% và các doanh nghiệp sẽ có tối đa 10 năm để hoàn trả. Các khoản thanh toán gốc có thể bị trì hoãn đến một năm, khi bắt đầu chương trình.

Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Nhỏ Mary Ng cho biết chương trình nhắm mục tiêu đến tất cả mọi người “từ cửa hàng nhỏ đến các công ty du lịch lớn hơn.”

Các công ty muốn đăng ký sẽ được hướng dẫn tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính thông thường, nhưng khoản vay sẽ được hỗ trợ bởi Ngân hàng Phát triển Kinh doanh Canada, quỹ tài trợ do chính phủ điều hành nhằm giúp các doanh nghiệp Canada mở rộng.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English