Ottawa chuẩn bị quy định mới về việc sử dụng tiếng Pháp trong các ngành nghề quan trọng của Quebec

Chính phủ liên bang có kế hoạch sử dụng cuộc cải cách sắp tới của Đạo luật Ngôn ngữ Chính thức để soạn thảo các quy tắc mới về việc sử dụng tiếng Pháp trong các công ty do liên bang quản lý ở Quebec, một nguồn tin cho Radio-Canada biết.

Các biện pháp này nhằm phản ứng với áp lực ngày càng tăng từ chính phủ Quebec để bảo vệ quyền của người lao động nói tiếng Pháp trong các lĩnh vực được liên bang quản lý như ngân hàng và viễn thông. Hiện tại, các công ty trong những lĩnh vực này không chịu ảnh hưởng của Đạo luật Ngôn ngữ Chính thức của liên bang hoặc Điều lệ Ngôn ngữ Pháp của Quebec.

Các nguồn tin liên bang khẳng định Ottawa không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ quyền lực mới nào cho chính phủ Quebec. Họ nói rằng chính phủ liên bang đang tiến tới việc áp dụng các biện pháp bảo vệ mới cho người lao động nói tiếng Pháp trong công ty do liên bang quản lý.

“Chúng tôi sẽ không để chính quyền tỉnh làm việc này cho mình”, một quan chức liên bang nói.

Các quan chức đảng tự do và các nguồn tin họp kín cho biết mặc dù cần có một cách tiếp cận mới đối với các vấn đề ngôn ngữ ở Ottawa, không ai muốn cung cấp quyền hạn rộng hơn về ngôn ngữ cho chính phủ Quebec hoặc thay đổi cách tiếp cận tổng thể đối với quyền ngôn ngữ của người thiểu số.

Vấn đề quan trọng đối với chính phủ Quebec là tình trạng của khoảng 135.000 nhân viên làm việc trong các lĩnh vực do liên bang quản lý trong tỉnh. Mặc dù nhiều công ty trong những ngành này tự nguyện tuân thủ các quy định của tỉnh về việc sử dụng tiếng Pháp tại nơi làm việc, họ không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào để làm như vậy.

Trong những tuần gần đây, Quốc hội Quebec và sáu cựu thủ hiến đã kêu gọi các công ty được liên bang quản lý tuân thủ yêu cầu tương tự do Hiến chương Pháp ngữ – được biết đến rộng rãi hơn là Bill 101 – như các công ty do tỉnh quản lý đang tuân thủ. Ngoài ra, điều lệ kêu gọi các công ty có hơn 50 nhân viên phải có chứng chỉ nói rằng tiếng Pháp là ngôn ngữ kinh doanh thông thường của họ.

Bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ Quebec nhằm áp đặt luật ngôn ngữ của mình trong các khu vực thuộc thẩm quyền liên bang đều có thể dẫn đến một cuộc chiến pháp lý với chính phủ liên bang.

Ngoài việc thay đổi Đạo luật Ngôn ngữ Chính thức, các quan chức liên bang cho biết chính phủ cũng có ý định hành động về chính sách nhập cư và quy định của các công ty internet lớn để thực hiện lời hứa bảo vệ tiếng Pháp ở tất cả các tỉnh.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan