Ottawa chi 22 triệu đô la để nâng cấp các nhà chăm sóc dài hạn ở New Brunswick

Chính phủ liên bang đang đầu tư hơn 22 triệu đô la để cải thiện dịch vụ cho cư dân của các nhà chăm sóc dài hạn ở New Brunswick, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hôm thứ Ba trong chuyến thăm thị trấn phía bắc Dalhousie, N.B.

Nguồn tài trợ sẽ đến từ Quỹ Safe Long-Term Care Fund của chính phủ liên bang và nó sẽ được sử dụng để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19 tại các nhà chăm sóc và để cải thiện hệ thống máy móc của họ.

Thủ tướng nói “Nguồn tài trợ cũng sẽ được dùng để thuê thêm nhân viên và nâng cấp hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí”.

Ông Trudeau cho biết chính phủ của ông đang làm việc với tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ để đảm bảo người dân Canada được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kể cả ở các nhà chăm sóc dài hạn.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan