Ontario thông báo chi tiết chương trình Học tại Nhà khi trường học vẫn đóng cửa cho đến ngày 4 tháng 5

Theo công bố của Thủ hiến Doug Ford vào thứ ba, ngày 31 tháng 3, các trường công lập sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 1 tháng 5 đối với giáo viên và ngày 4 tháng 5 cho học sinh có hiệu lực ngay lập tức. Ông nói thêm sẽ chuẩn bị kéo dài thời gian đóng cửa nếu cần thiết theo lời đề nghị từ Giám đốc Y tế của tỉnh.

Để giúp hỗ trợ học sinh trong thời gian này, Bộ trưởng Giáo dục Stephen Lecce đã công bố một chương trình mới do giáo viên hướng dẫn, để đảm bảo học sinh tiếp tục học ở nhà trong thời gian đóng cửa trường.

Trong chương trình này, giáo viên sẽ tiếp tục chấm điểm cuối kỳ và gởi bảng điểm, vì vậy bài tập hoàn tất tại nhà của học sinh sẽ được chấm điểm.

Khi được hỏi về cách thức chạy chương trình, Bộ trưởng Lecce cho biết ông dự định kết hợp học trực tuyến, tuy nhiên, nếu cách này chưa sẵn sàng, thì những phương cách khác như gọi điện thoại và những thông tin gửi về nhà sẽ được sử dụng thay thế.

Để trấn an các sinh viên tốt nghiệp, Bộ trưởng Giáo dục cho biết “sẽ không có sinh viên nào bị đình trệ tốt nghiệp bởi COVID-19”.

Chi tiết chương trình “Học tại Nhà” dành cho học sinh như sau:

Mẫu giáo đến lớp 3: học sinh sẽ hoàn thành năm giờ học mỗi tuần với trọng tâm là môn văn phạm và toán

Lớp 4 đến 6: học sinh sẽ hoàn thành năm giờ học mỗi tuần tập trung vào văn phạm, toán, khoa học và  xã hội

Lớp 7 đến 8: học sinh sẽ hoàn thành 10 giờ học mỗi tuần tập trung vào toán, văn phạm, khoa học và xã hội

Lớp 9 đến 12: học sinh sẽ hoàn thành ba giờ học cho mỗi môn vào mỗi tuần áp dụng cho sinh viên học kỳ, 1,5 giờ học mỗi môn cho sinh viên không theo học kỳ

Bài trước: Trường học tại tỉnh Ontario tiếp tục đóng cửa đến Tháng Năm để chống lây lan COVID-19

Bộ trưởng Lecce cho biết, chương trình sẽ bao gồm đào tạo cho các nhà giáo dục để giúp họ kỹ năng dạy học sinh trực tuyến tốt hơn và các trường có thể phân phối máy laptops và các thiết bị khác cho những học sinh có nhu cầu để truy cập chương trình Học tại Nhà.

Ông Lecce nói thêm, “Bằng cách cung cấp thông tin rõ ràng cho phụ huynh, tăng cường hỗ trợ cho học sinh và tạo mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, chúng tôi đảm bảo các em tiếp tục được học tập một cách an toàn – mang lại cảm giác ổn định và hy vọng đến với các em trong bối cảnh khó khăn này”.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan