Ontario thêm 426 ca nhiễm COVID-19 mới, đánh dấu mức tăng đáng kể trong một ngày

Tin cập nhật ngày 01/04/2020. Ontario thêm 426 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày, đánh dấu gia tăng đáng kể trong một ngày – Các viên chức y tế chuẩn bị cho ‘cơn sóng’. Trong diễn biến khác, tại Ontario, Bộ trưởng Giáo dục Stephen Lecce đã công bố một chương trình mới do giáo viên hướng dẫn, để đảm bảo học sinh tiếp tục học ở nhà trong thời gian đóng cửa trường.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan