Ontario tăng thuế người mua nhà nước ngoài lên 25%

Ontario đã thông báo họ sẽ tăng thuế đầu cơ không cư trú đối với nhà do công dân nước ngoài mua từ 20% lên 25%, có hiệu lực vào thứ Ba.

Bộ trưởng Tài chính Peter Bethlenfalvy nói rằng động thái này khiến thuế suất của Ontario cao nhất ở Canada và giúp ngăn cản sự đầu cơ của nước ngoài.

Chính phủ Bảo thủ Cấp tiến trước đó đã tăng thuế đầu cơ cho người không cư trú từ 15% lên 20% vào tháng 3, và mở rộng nó ra toàn tỉnh, thay vì chỉ khu vực Greater Golden Horseshoe ở miền nam Ontario.

Bộ trưởng Bộ Gia cư và Các vấn đề thành phố Steve Clark cũng chuẩn bị đưa ra một quy định của pháp luật về nhà ở vào thứ Ba, khi chính phủ đặt mục tiêu đạt mục tiêu xây dựng 1,5 triệu ngôi nhà trong 10 năm.

Ông Clark nói rằng tăng thuế là một bước nữa để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhà ở của Ontario.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan