Ontario sở hữu những bộ phim và chương trình truyền hình bom tấn trong năm 2021

Tỉnh cho biết 394 sản phẩm được thực hiện trong năm ngoái đã mang lại 2,88 tỷ đô la chi tiêu cho nền kinh tế.

Các số liệu đến từ Ontario Creates, một cơ quan cấp tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu tư và hợp tác trong các ngành công nghiệp sáng tạo.

Cơ quan cho biết các con số đại diện cho hơn 48.000 công việc trực tiếp toàn thời gian và có thể bao gồm kỹ thuật viên, quản lý sản xuất, quản lý địa điểm, dịch vụ thủ công, chuyên gia hậu sản xuất, kế toán, người biểu diễn và tài xế.

Đó là mức tăng 38% so với 232 sản phẩm được sản xuất vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 buộc các tác phẩm điện ảnh và các chương trình truyền hình phải đóng cửa một thời gian ngắn trong một phần của năm.

Sản xuất nước ngoài vẫn mạnh mẽ trong năm 2021, với chi tiêu lên tới 1,9 tỷ đô la, trong khi sản xuất phim và truyền hình trong nước mang lại 965 triệu đô la.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan