Ontario sẽ sớm cung cấp liều vắc xin COVID-19 thứ 4 cho những người từ 60 tuổi trở lên

Ontario có kế hoạch sớm bắt đầu chích liều vắc-xin thứ tư cho cư dân từ 60 tuổi trở lên, Bộ trưởng Y tế của tỉnh cho biết hôm thứ Ba.

Christine Elliott cho biết một kế hoạch sẽ được công bố trong thứ Tư để mở rộng tính đủ điều kiện cho các mũi tiêm bổ sung thứ hai.

Bà nói “Các cố vấn y tế của chúng tôi đã khuyến nghị rằng chúng tôi nên bắt đầu từ những người 60 tuổi trở lên.

Trước đó, liều thứ tư ở Ontario đã có sẵn dành cho cư dân của các nhà chăm sóc dài hạn và nhà hưu trí, cũng như những người bị suy giảm miễn dịch.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan