Ontario không còn xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người đi du lịch quốc tế

Chính phủ Ontario cho biết các xét nghiệm COVID-19 sẽ không còn miễn phí cho những người có yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính để đến các điểm du lịch quốc tế. Điều này có hiệu lực từ thứ sáu ngày 11/12.

Chính quyền tỉnh cho biết biện pháp này nhằm bảo đảm tiền đóng thuế được sử dụng cho các ưu tiên chính và duy trì năng lực trong mạng lưới thử nghiệm COVID-19 công lập.

Ontario cho biết nếu cần xét nghiệm COVID-19 để đi du lịch, du khách nên xem xét các cơ sở xét nghiệm tư nhân, chẳng hạn như phòng khám du lịch.

Shoppers Drug Mart đang cung cấp các xét nghiệm COVID-19, theo lịch hẹn, cho những người không có triệu chứng. Chi phí cho một lần xét nghiệm là $ 199 cộng thuế. Kết quả thường mất từ 24 đến 48 giờ.

Tỉnh cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp xét nghiệm miễn phí cho ai cần Hướng dẫn Xét nghiệm của tỉnh, bao gồm cả những người có triệu chứng hoặc những người tiếp xúc với người bệnh.

Chính phủ cho biết: “Bất kỳ ai nằm trong Hướng dẫn Xét nghiệm hiện tại của Tỉnh nên tiếp tục tìm kiếm xét nghiệm công lập tại các hiệu thuốc và trung tâm xét nghiệm.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan