Ontario hứa hẹn sẽ tăng lương tối thiểu lên $ 15,50 vào tháng 10

Mức lương tối thiểu của Ontario dự kiến ​​sẽ tăng thêm 50 xu vào mùa thu này, chính phủ Bảo thủ Cấp tiến đã công bố hôm thứ Ba, mặc dù mức tăng sẽ không đến sau cuộc bầu cử cấp tỉnh.

Mức tăng lương được đề xuất lên $15,50 mỗi giờ sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10. Người dân Ontario dự kiến ​​sẽ đi bỏ phiếu vào tháng Sáu và cả ba đảng chính đều hứa hẹn một số hình thức tăng lương tối thiểu để đáp ứng với chi phí sinh hoạt cao.

Chính phủ của ông Ford trước đây đã hủy bỏ việc tăng lương tối thiểu vào năm 2019 lên 15 đô la từ mức 14 đô la. Mức tăng này đã được lên kế hoạch bởi chính phủ Tự do cũ.

Đảng Bảo thủ Cấp tiến sau đó đã tăng lương lên 15 đô la mỗi giờ vào tháng 1 năm nay. 

Các đảng bộ tỉnh khác đang đưa ra lời hứa sẽ tăng mức lương tối thiểu nếu được bầu.

Đảng Dân chủ Mới cho biết họ sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 16 đô la kể từ ngày 1 tháng 10 nếu được bầu để thành lập chính phủ và đưa mức lương lên 20 đô la mỗi giờ vào năm 2026.

Đảng Tự do hứa hẹn sẽ tăng lương lên 16 đô la mỗi giờ vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 nếu họ được bầu. Đảng này cho biết họ cũng có kế hoạch hướng tới mức lương đủ sống được điều chỉnh theo khu vực, mức mà một số người ủng hộ đã chốt ở mức 22 đô la ở Toronto.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan