Ontario có kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô trong 3 năm vào dịch vụ chăm sóc tại nhà

Chính phủ Bảo thủ Cấp tiến đang công bố rằng họ đang có kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la vào dịch vụ chăm sóc tại nhà trong vòng 3 năm, công bố được đưa ra chỉ vài ngày trước ngân sách và chỉ một thời gian ngắn trước khi bầu cử cấp tỉnh. 

Bộ trưởng Y tế Christine Elliott cho biết điều này sẽ đảm bảo người dân Ontario có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần ngay tại nhà riêng của họ và sẽ giảm bớt áp lực cho các bệnh viện.

Hiệp hội Bệnh viện Ontario cho biết tính đến giữa tháng 1, đã có kỷ lục 5,800 bệnh nhân được chăm sóc thay thế ở các bệnh viện, đây là những người có thể được chăm sóc trong một môi trường khác như chăm sóc tại nhà hoặc chăm sóc dài hạn.

Chính phủ cho biết khoản đầu tư sẽ được thêm vào khoản 548,5 triệu đô la trong ba năm mà đã được công bố trong bản cập nhật kinh tế mùa thu năm ngoái.

Tỉnh đã chi 4,5 tỷ đô la cho các dịch vụ chăm sóc tại nhà và cộng đồng trong giai đoạn 2021-22.

Home Care Ontario đã nói với chính phủ trong bản đệ trình trước ngân sách rằng lĩnh vực này cần một khoản đầu tư ngay lập tức trị giá 460 triệu đô la để giúp ổn định và giải quyết sự bất bình đẳng về tiền lương.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan