Ontario chờ đợi hơn 1,5 triệu đô la tiền phạt COVID-19 chưa thanh toán

Đã nhiều tháng kể từ khi các cảnh sát pháp luật ở Hamilton buộc tội Harbour Diner vì vi phạm các quy định COVID-19 của tỉnh, nhưng chủ sở hữu Jenna Graham cho biết cô không có kế hoạch sớm trả hàng nghìn đô la tiền phạt.

Trang web của Thành phố Hamilton cho thấy nhà hàng đã bị buộc tội bốn lần vì không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa đại dịch theo Đạo luật Mở cửa lại Ontario. Nhưng cô Graham nói rằng tiền phạt là không công bằng. Trước đây, cô ấy nói rằng nhà hàng của cô ấy sẽ không thực thi bằng chứng tiêm phòng, và so sánh quy định đó với sự chia rẽ.

Các cáo buộc chống lại cô Graham nằm trong số hàng nghìn cáo buộc COVID-19 ở Ontario đang chờ ngày ra tòa hoặc bị thiếu vì chúng chưa được thanh toán.

Dữ liệu độc quyền từ Bộ Tổng chưởng lý đưa ra bảng phân tích các khoản tiền phạt đã trả và chưa thanh toán theo Đạo luật Reopening Ontario Act (ROA) và Đạo luật  Emergency Measures and Civil Protection Act (EMCPA) kể từ cuối năm 2021.

Dữ liệu từ chín thành phố và khu vực của Ontario cũng cho thấy khu vực nào có nhiều khoản phí nhất.

Dữ liệu cho thấy tỉnh đã thu được 2.045.016 đô la từ 15.054 khoản phí. Nhưng Ontario đang chờ $ 1,550,168 khác từ các khoản phí với tiền phạt mặc định.

Ngoài ra còn có 2.260 cáo buộc theo ROA và EMCPA với các ngày ra tòa trong tương lai.

Trong khi số tiền phạt đã được thanh toán nhiều hơn số tiền phạt chưa thanh toán trên toàn tỉnh, một số thành phố trực thuộc trung ương đang chờ đợi số tiền phạt còn nhiều hơn số tiền mà họ đã nhận được. 

Hamilton, Greater Sudbury và Thunder Bay đang thiếu nhiều tiền phạt hơn là số tiền đã được nộp. 

Hamilton có $ 215,985 tiền phạt so với $ 149,150 tiền phạt đã trả.

Greater Sudbury có $ 36.143 tiền phạt so với $ 13.505 tiền phạt đã trả.

Thunder Bay có sự chênh lệch lớn nhất, với 73.155 đô la tiền phạt so với 16.359 đô la tiền phạt đã trả.

Toronto thu nhiều tiền phạt nhất, mang về $ 292,858, tiếp theo là Hamilton, Waterloo Region, Windsor và Ottawa.

Toronto cũng đang chờ đợi nhiều tiền nhất, tiếp theo là Hamilton, Niagara Region, Thunder Bay và Ottawa.

Dữ liệu không hiển thị chi phí của từng khoản phí riêng lẻ, nhưng các khoản phí có thể khác nhau. Thành phố Ottawa nói rằng mức phí trung bình là khoảng $ 750.

Bộ Lao động trước đó đã nói rằng các doanh nghiệp không tuân thủ ROA có thể phải đối mặt với mức phạt từ 1.000 đô la hoặc lên đến 10 triệu đô la.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan