Ontario báo cáo số người nhập viện với COVID-19 cao nhất trong gần hai tháng

Các quan chức y tế Ontario đang báo cáo rằng hơn 1.300 người hiện đang nằm viện với COVID-19, đánh dấu một con số chưa từng thấy kể từ tháng Hai.

Tổng số người nhập viện vì Covid đã tăng từ 1.090 người vào thứ Hai lên 1.366 người vào thứ Ba.

Lần cuối cùng số lần nhập viện vượt quá 1.366 ca là vào ngày 16 tháng 2 trong đợt Omicron đầu tiên, lúc đó các quan chức báo cáo số người bị nhiễm là 1.403.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan