Ontario ban hành luật mới để tăng nguồn cung nhà ở trong tỉnh

Bộ trưởng Bộ Nhà Ở của Ontario đã giới thiệu luật mới vào thứ Tư, nhằm mục đích tăng nguồn cung nhà ở trong tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Gia cư và Các vấn đề Thành phố của Ontario, Steve Clark, đã trình bày đạo luật có tiêu đề “More homes for Everyone” tại Queen’s Park vào thứ Tư.

Kế hoạch nêu ra ba lĩnh vực chính mà chính phủ đang tập trung vào để giải quyết vấn đề này.

Tỉnh cho biết họ đang thực hiện một loạt các thay đổi để cắt giảm các chính sách không cần thiết và tạo ra nhiều nhà ở hơn, tạo điều kiện để xây dựng nhà ở cộng đồng và bảo vệ người mua nhà, chủ nhà và người thuê nhà.

Các quan chức chính phủ cho biết một báo cáo được xuất bản bởi lực lượng đặc nhiệm của tỉnh vào tháng Hai, cung cấp cho họ một lộ trình dài hạn.

Chính quyền tỉnh hiện đang tiến hành các cuộc tham vấn mới về việc gia tăng nhà ở các loại nhà ở cấp trung đang bị thiếu, là các lựa chọn nhà ở đa dạng, bao gồm hỗ trợ nhà ở cho nhiều thế hệ, tiếp cận nguồn tài chính cho các nhà phát triển phi lợi nhuận và nhu cầu nhà ở của các cộng đồng nông thôn và các cộng đồng ở phía bắc.

Luật được đề xuất bao gồm những thay đổi đối với Đạo luật Quy hoạch và Đạo luật Thành phố Toronto năm 2006. Các thay đổi này nhằm giúp cải thiện các yêu cầu về quy hoạch địa điểm và quy trình phê duyệt, đồng thời giúp các thành phố đưa ra quyết định theo đúng các lịch trình.

Luật này cũng bao gồm các sửa đổi được đề xuất đối với các quy định về phân vùng kể từ ngày 21 tháng 1 năm 2023, điều này sẽ khuyến khích các thành phố tự quản đẩy nhanh việc phê duyệt nhà ở và cơ sở hạ tầng cộng đồng trong khi tăng tính minh bạch.

Dự luật cũng bao gồm các biện pháp để cải thiện các quy trình phê duyệt phân khu, quy trình phê duyệt quy hoạch địa điểm, liên quan đến các yếu tố như lối đi và bãi đậu xe cũng như phê duyệt cho các tòa nhà dân cư nhiều phòng. 

Chính phủ cho biết họ cũng sẽ đầu tư hơn 19 triệu đô la trong ba năm để giúp Tòa án Đất đai Ontario và Hội đồng Chủ nhà và Người thuê giảm bớt các công việc tồn đọng của họ.

Theo luật được đề xuất, khoản tài trợ sẽ giúp các tòa án thuê thêm nhân viên, bao gồm cả các thẩm phán để cung cấp các quyết định khách quan, do đó giúp các vụ tranh chấp có thể được giải quyết nhanh chóng hơn.

Thông qua một Chương trình Phòng chống Vô gia cư (Homelessness Prevention Program) hợp nhất mới, dự kiến ​​ra mắt vào ngày 1 tháng 4, tỉnh cho biết họ cũng sẽ cung cấp gần 464 triệu đô la mỗi năm để “giúp giải quyết và ngăn chặn tình trạng vô gia cư.

Chính phủ cho biết họ cũng đang làm việc với các vùng đang tìm cách thiết lập thuế nhà trống, loại thuế mà họ coi là một công cụ khác để tăng nguồn cung nhà ở.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan