OC Transpo thuê 300 tài xế khi số chuyến xe buýt bị hủy tăng

Tổng giám đốc của OC Transpo đã xin lỗi các hành khách vì nhiều chuyến xe buýt đã bị hủy trong những tuần gần đây và đưa ra kế hoạch thuê thêm 300 tài xế vào thứ Tư để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên.

Người đứng đầu của công đoàn lái xe đã thu hút sự chú ý của công chúng vào tuần trước về cách thức nghỉ giải lao nửa giờ mới, thứ dẫn đến việc thay đổi lịch trình. Những giờ nghỉ giải lao đó hiện là bắt buộc theo Bộ luật Lao động Canada và OC Transpo đã thực hiện chúng vào ngày 24 tháng 4.

Chủ tịch công đoàn Clint Crabtree cho biết những người lái xe ca dài đã phải làm cả ca cuối tuần và tinh thần của họ đã ở mức thấp nhất mọi thời đại.

Tổng giám đốc vận tải của Thành phố Ottawa đã nói với ủy ban vận chuyển vào hôm thứ Tư rằng những ca nghỉ đó thực ra đang gây ra tình trạng thiếu tài xế.

Trung bình có 300 chuyến xe buýt bị hủy mỗi ngày, trong tổng số 8.000 chuyến trên lịch trình cho nhiều tuyến của OC Transpo.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan