Những thay đổi với thị trường nhà ở Ontario, bao gồm cả đấu thầu ẩn (blind bidding) 

Chính phủ Ontario đang cho người bán nhà quyền tiết lộ chi tiết của các đề nghị cạnh tranh, nhưng không tới mức cấm đấu thầu ẩn. 

Bộ trưởng chính phủ và dịch vụ tiêu dùng Ross Romano cho biết trong một tuyên bố rằng người bán sẽ có quyền lựa chọn nếu họ muốn một quy trình bán nhà mở và chia sẻ giá thầu.

Ông nói: “Người bán sẽ không còn bị giới hạn trong tình trạng bán nhà thông qua hệ thống đấu thầu khép kín hoặc truyền thống.

Đấu thầu ẩn (blind bidding), là tình trạng mà người mua đặt giá thầu cho một ngôi nhà mà không biết những cái giá khác được đưa ra cho ngôi nhà, và phương pháp này được một số người chỉ ra là một trong những động lực đằng sau việc tăng giá nhà quá cao.

Động thái của chính quyền tỉnh là một phần của cuộc cải cách lớn hơn đối với Đạo luật Trust in Real Estate Services Act.

Những thay đổi, cũng bao gồm một quy tắc đạo đức mới cho các nhà môi giới bất động sản, cung cấp một trải nghiệm rõ ràng hơn cho người mua nhà và quyền hạn lớn hơn cho Hội đồng Bất động sản Ontario trong việc xử lý những kẻ xấu, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, Năm 2023.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan