Những người không khai thuế vào năm 2019, 2020 sẽ không đc nhận Canada Recovery Benefit

Theo những thay đổi gần đây trên trang web của Chính phủ Canada, những người chưa khai thuế cho năm 2019 hoặc 2020 sẽ không đc nhận Canada Recovery Benefit (CRB).

Chính phủ Liên bang đã báo hiệu một thời gian rằng: người Canada cần phải nộp thuế để tiếp tục đủ điều kiện nhận trợ cấp cứu trợ khẩn cấp COVID-19. Tất cả các tiêu chí khác cho CRB vẫn giữ nguyên, chẳng hạn như người nộp đơn không đủ điều kiện cho Bảo hiểm Việc làm hoặc nhận các khoản cứu trợ khác, như Quyền lợi ốm đau phục hồi của Canada hoặc Quyền lợi chăm sóc phục hồi Canada.

Nhưng có những miễn trừ đối với các tiêu chí mới nhất cho CRB.

Bạn sẽ không cần phải khai thuế năm 2019 hoặc 2020 nếu bạn đã đăng ký cho ít hơn 21 khoảng thời gian kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2020 và bạn đã đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 17 tháng 7 năm 2021 hoặc trong khoảng thời gian sớm hơn.

CRB thay thế cho Phúc lợi Ứng phó Khẩn cấp của Canada, đã kết thúc vào mùa thu năm ngoái. Phúc lợi này cung cấp 1.000 đô la mỗi hai tuần và áp dụng cho những người bị mất việc làm do COVID-19 hoặc những người đã thấy thu nhập trung bình hàng tuần giảm 50% so với năm trước.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English