Những người dân không có quốc tịch Ukraine bị loại khỏi chương trình tị nạn của Canada trong bối cảnh chiến tranh

Chính phủ Canada đang cho phép những người Ukraine chạy trốn chiến tranh đến Canada tạm thời trong thời hạn hai năm.Đây là chương trình dành cho những người cần nơi trú ẩn an toàn khi quê hương họ đang bị tàn phá bởi chiến tranh.

Nhưng chương trình của Canada sẽ không áp dụng cho những người nước khác dù họ đang sống ở Ukraine. Văn phòng bộ trưởng nhập cư cho biết hiện tại, chương trình chỉ dành cho công dân Ukraine.

Tuy nhiên, những người không phải là công dân vẫn sẽ được ưu tiên nếu họ nộp đơn đến Canada thông qua các luồng nhập cư khác.

Một số người ủng hộ và các chuyên gia cho rằng quốc tịch không nên là tiêu chuẩn khi chính phủ muốn giúp đỡ mọi người thoát khỏi bạo lực. 

Will Tao, một luật sư tị nạn và nhập cư có trụ sở tại British Columbia, cho biết: Hiện có hàng trăm người người tị nạn từ Afghanistan trốn sang Ukraine vào năm ngoái, nhưng rồi lại bị vướng vào một trận chiến tranh khác.

“Tôi hy vọng rằng chính sách của chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi quyền công dân, và những cư dân đã ở Ukraine từ trước khi chiến tranh xảy ra cũng có thể tham gia các diện nhập cư đó,” ông nói.

Hội đồng Người tị nạn Canada cho biết những người tị nạn cư trú tại Ukraine hiện đang ở trong tình trạng cực kỳ dễ bị tổn thương.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan