Những đặc điểm tính cách này có thể dự báo việc suy giảm nhận thức khi lớn tuổi

Một nghiên cứu mới cho thấy những người dễ bị thay đổi tâm trạng và cảm xúc ổn định thấp có nhiều khả năng bị suy giảm nhận thức trong cuộc sống.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 1.954 người tham gia Dự án Trí nhớ và Lão hóa Vội vàng. Những người tham gia không có chẩn đoán chính thức về chứng sa sút trí tuệ từ các cộng đồng hưu trí, các nhóm nhà thờ và các cơ sở nhà ở dành cho người cao tuổi được trợ cấp bắt đầu từ năm 1997 đến nay.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào vai trò của sự tận tâm (conscientiousness), tâm lý bất ổn (neuroticism) và hướng ngoại (extraversion) đối với chức năng nhận thức.

Những người tham gia có điểm số tận tâm cao được mô tả là có trách nhiệm và chăm chỉ, trong khi những người đạt điểm cao về tâm lý bất ổn có xu hướng thay đổi tâm trạng cũng như lo lắng và trầm cảm. Những người hướng ngoại lại nói nhiều và quyết đoán hơn.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia có điểm tận tâm cao, hoặc tâm lý bất ổn thấp ít có khả năng bị suy giảm nhận thức nhẹ trong thời gian nghiên cứu.

Những người hướng ngoại thường duy trì chức năng nhận thức bình thường lâu hơn những người khác trong nghiên cứu.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan