Nhiều khu vực cộng đồng của Ontario phải đối mặt với sự thiếu hụt hàng tỷ đô la vào năm 2021

Theo một báo cáo mới của cơ quan giám sát tài chính của tỉnh, các thành phố của Ontario dự kiến sẽ phải đối mặt với khoản thiếu hụt tổng cộng 2,4 tỷ đô la vào năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề có thể buộc phải xem xét các biện pháp như tăng thuế hoặc cắt giảm dịch vụ vào năm 2021 nếu chính phủ liên bang và cấp tỉnh không cung cấp thêm khoản tài trợ khẩn cấp nào, theo báo cáo của Văn phòng giải trình tài chính Ontario (FAO).

Báo cáo của FAO cung cấp một trong những tài liệu chính xác nhất về tác động tài chính tàn khốc của đại dịch đối với 444 khu vực cộng đồng trực thuộc tỉnh.

COVID-19 ước tính sẽ gây thiệt hại cho các thành phố 4,1 tỷ đô la vào năm 2020 và 2,7 tỷ đô la nữa vào năm 2021, do thất thu lớn cùng với chi tiêu tăng lên.

Báo cáo của FAO cho thấy sự kết hợp giữa tài trợ khẩn cấp và các biện pháp tiết kiệm chi phí mà các thành phố thực hiện sẽ “giảm thiểu hoàn toàn” những thiệt hại lớn của năm 2020.

Các thành phố đã nhận được 3 tỷ đô la hỗ trợ khẩn cấp trong năm nay thông qua Thỏa thuận Khởi động lại An toàn, một chương trình liên bang-tỉnh.

Họ cũng tiết kiệm được tổng cộng 1,1 tỷ đô la thông qua các biện pháp như cắt giảm nhân sự tạm thời, cắt giảm dịch vụ vận chuyển công cộng và đóng cửa các cơ sở và chương trình cộng đồng.

Trong khi triển vọng tài chính dự kiến sẽ được cải thiện trong năm tới, khả năng các thành phố đối phó với khoản lỗ trong tương lai là không chắc chắn, vì có tương đối ít nguồn tài trợ khẩn cấp dành cho năm 2021.

Những gì đã được công bố – 300 triệu đô la cho các khoản lỗ liên quan đến vận chuyển và 700 triệu đô la để trang trải các khoản lỗ khác – dự kiến sẽ không đủ so với mức thiếu hụt hàng tỷ đô la của các khu vực cộng đồng.

Nhân viên giải trình Peter Weltman cho biết một kế hoạch cụ thể để bổ sung kinh phí ngày càng cấp thiết, vì hầu hết các khu vực cộng đồng hiện đang trong quá trình xác định ngân sách năm 2021 của họ. Họ không được phép thâm hụt ngân sách theo luật của tỉnh.

Thị trưởng Toronto John Tory trong nhiều tháng đã kêu gọi chính quyền liên bang và tỉnh xác nhận một gói tài trợ khẩn cấp bổ sung, mà ông gọi là chương trình “Khởi động lại an toàn 2.0”.

Tory cũng đã công bố vào thứ Năm một bức thư ngỏ gửi cho Thủ tướng Justin Trudeau và Thủ hiến Doug Ford, trong đó ông một lần nữa kêu gọi thêm tài trợ.

Toronto dự báo sẽ thiếu hụt 1,5 tỷ vào năm 2021, sau khi các biện pháp cắt giảm đáng kể được thực hiện.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan