Nhập Cư Là Động Lực Chính Cho Sự Tăng Trưởng Dân Số Ở Canada

Dân số Canada đã tăng hơn nửa triệu vào năm 2018, hơn 80% trong số này là người nhập cư. Theo Tổng cục thống kê Canada cho thấy, trong tổng số 528,421 người đóng góp vào sự tăng trưởng, 425,245 là những người nhập cư mới hoặc cư dân tạm thời. Số lượng người nhập cư đã vượt xa con số tăng trưởng tự nhiên (số sinh trừ số tử vong) trong năm, vào khoảng 103,176 người.

Dân số Canada đã vượt mốc 37 triệu vào năm 2018 do tác động của các chính sách nhập cư được áp dụng gần đây nhằm thu hút thêm những người nhập cư mới. Hầu hết những người này có được thường trú nhân thông qua các chương trình như Express Entry và Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP).

Chương trình Express Entry được chia thành ba loại phụ tùy thuộc vào kỹ năng của người mới đến. Các danh mục con này bao gồm Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class and Canadian Experience Class.

canaChương trình PNP cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada đề cử một số ứng cử viên đáp ứng nhu cầu thị trường lao động địa phương để được cấp phép thường trú dân. Chương trình này dự kiến ​​sẽ thu hút hơn 61,000 người nhập cư mới tham gia trong năm nay và kế hoạch ba năm hy vọng sẽ mời được hơn 71,000 người trở thành thường trú nhân Canada. – I.F.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan