Nhân viên nhà trẻ công cộng trên khắp Quebec sẽ đình công trong 1 ngày vào tuần tới

Nhân viên tại các nhà trẻ công cộng của tỉnh Quebec sẽ nghỉ việc một ngày vào thứ Sáu tới. Đầu tuần này, 97% trong tổng số 11.000 nhân viên của tổ chức mầm non (còn gọi là CPE) – đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh đình công kéo dài 10 ngày.

Cuộc bỏ phiếu đã gửi một “thông điệp cực kỳ mạnh mẽ tới chính phủ”, Liên đoàn cũng cho biết chín ngày khác trong lịch đình công sẽ được sử dụng “vào một thời điểm thích hợp.”

Các công nhân CPE đã không có hợp đồng với chính phủ trong 18 tháng. Tiền lương cao hơn là một trong những vấn đề còn sót lại của các cuộc đàm phán.

Các nhân viên cũng yêu cầu thêm nguồn lực để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Stéphanie Vachon, người đại diện cho nhân viên CPE, cho biết: “Những khuyến nghị của chính phủ trong tháng Bảy là không đủ và nếu chính phủ muốn đạt được thỏa thuận, họ sẽ cần phải quay lại bàn đàm phán với một đề xuất nghiêm túc hơn.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English