Nhà máy sản xuất vắc xin Moderna chuẩn bị tới vùng Montreal

Công ty dược phẩm khổng lồ Moderna của Hoa Kỳ đã chọn khu vực greater Montreal để xây dựng nhà máy sản xuất phong thủy sinh học mới (biomanufacturing plant) và đây sẽ là nhà máy đầu tiên của công ty bên ngoài nước Mỹ.

Thông báo dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào thứ Sáu bởi Thủ tướng Justin Trudeau và Thủ hiến Quebec François Legault.

Cơ sở mới sẽ bao gồm một trung tâm nghiên cứu và một nhà máy sản xuất vắc xin mRNA, theo một thỏa thuận đã được ký kết vào mùa hè năm ngoái. Nhà máy sẽ sản xuất khoảng 30 triệu liều thuốc mỗi năm và công ty sẽ tuyển dụng từ 200 đến 300 người.

Vị trí chính xác của nhà máy mới, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2024, vẫn chưa được xác định và vẫn đang được thương lượng, nó được xác nhận là ở khu vực greater Montreal. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan