Nhà hoặc xe hơi của bạn có được bảo hiểm khỏi thiệt hại do bão không? 

Khi người dân dọn dẹp đống đổ nát sau cơn bão và chờ nguồn điện được khôi phục, nhiều người có thể đang tự hỏi liệu nhà cửa và xe hơi của họ có được bảo hiểm trong các tình huống thời tiết khắc nghiệt hay không.

Cục Bảo hiểm Canada cho biết thiệt hại do gió thường được bảo hiểm, nhưng người dân cần phải yêu cầu công ty bảo hiểm xác nhận những tổn thất nào sẽ được bao gồm trong hợp đồng bảo hiểm của họ.

Hầu hết mọi người có thể thấy bảo hiểm nhà của họ chi trả cho thiệt hại do mưa đá, gió, tuyết hoặc mưa, bao gồm các mảnh vỡ, cành cây hoặc cây đổ, cũng như những đồ đạc bị mất.

Cơ quan cho biết, thiệt hại về xe thường được bảo hiểm nếu chính sách bảo hiểm xe của chủ xe là toàn diện hoặc bao gồm tất cả các rủi ro tùy chọn. Nhà di động hoặc xe kéo (trailers) có thể được bảo hiểm, nhưng chủ hợp đồng nên xác nhận lại với đại diện bảo hiểm của họ.

Trong khi đó, bất kỳ ai không thể sống trong nhà của họ vì thiệt hại có thể bảo hiểm (insurable damage) có thể nhận được bảo hiểm bổ sung cho chi phí sinh hoạt.

Văn phòng cho biết khi bắt đầu quy trình yêu cầu bồi thường, hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, liệt kê tất cả các thiệt hại và đồ đạc bị phá hủy, thu thập bằng chứng mua hàng, các bức ảnh, biên nhận và bảo hành nếu có thể, đồng thời giữ lại biên lai cho việc dọn dẹp và chi phí sinh hoạt nếu họ phải di dời.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan