Người Quebec từ 70 tuổi trở lên có thể đặt hẹn cho liều vaccin thứ 3 trong tháng này

Chính phủ Quebec sẽ cho phép những người từ 70 tuổi trở lên đặt lịch hẹn tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ ba kể từ ngày 16 tháng 11.

Ủy ban tiêm chủng của tỉnh, CIQ, đã khuyến nghị rằng người Quebec ở độ tuổi đó nên tiêm liều thứ ba để tăng cường khả năng miễn dịch của họ.

Các cuộc hẹn sẽ được triển khai dần dần, cho từng nhóm tuổi trên 70. Tuy nhiên, thời gian sáu tháng phải trôi qua kể từ liều vắc-xin COVID-19 thứ hai của người đó.

Những người ở mọi lứa tuổi đã tiêm hai liều Astra Zeneca cũng sẽ sớm đủ điều kiện để đặt lịch hẹn tiêm liều thứ ba, lần này là vắc xin mRNA, Bộ trưởng Y tế Christian Dubé cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba.

Chính phủ Quebec cũng sẽ sớm tiêm liều thứ ba cho người cao niên sống trong các nhà chăm sóc dài hạn và nhà riêng của người cao niên. Khoảng 220.000 người trong các nhà chăm sóc dài hạn sẽ được tiêm liều thứ ba vào cuối tháng 11.

Kể từ tháng 8, Quebec đã tiêm liều vắc xin COVID-19 thứ ba cho những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan