Người Nhập Cư Chiếm Gần Một Phần Tư Dân Số Canada Vào Năm 2021

Dữ liệu điều tra dân số năm 2021 được công bố mới nhất cho thấy người nhập cư chiếm gần một phần tư tổng số người ở Canada và nhóm này được dự báo sẽ đại diện cho một phần ba dân số vào năm 2041.

Nhập cư hiện chiếm phần lớn dân số kể từ thời thành lập quốc gia, với hơn 8,3 triệu người trong nước đã hoặc đã từng là người nhập cư hoặc thường trú nhân trên đất liền.

Bộ Thống kê Canada cho biết nhập cư là yếu tố thúc đẩy chính của sự gia tăng dân số, một phần là do dân số già và tỷ lệ sinh thấp ở nước này.

Người nhập cư cũng chiếm 4/5 mức tăng trưởng lực lượng lao động từ năm 2016 đến năm 2021.

Trước đây, phần lớn người nhập cư đến Canada đến từ châu Âu, nhưng hiện nay phần lớn người nhập cư đến từ châu Á, bao gồm cả Trung Đông.

Cứ năm người nhập cư đến Canada thì có một người sinh ra ở Ấn Độ, khiến nước này trở thành quốc gia có nhiều người mới nhập cư nhất.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan