Người dân Ontario cần mã QR để chứng minh việc tiêm chủng vào tuần tới

Các thư viện có thể giúp mọi người in – và đôi khi cán mỏng – mã QR với bằng chứng tiêm chủng miễn phí

Cư dân Ontario sẽ cần mã QR để chứng minh tình trạng tiêm chủng của họ kể từ ngày 4 tháng 1.

Điều đó có nghĩa là bắt đầu từ thứ Ba tới, nếu bạn muốn ăn trong nhà hàng, hoặc ngồi ở quán bar, rạp chiếu phim hoặc các cơ sở khác, thì bằng chứng tiêm chủng mà không có mã QR sẽ không đủ.

Tỉnh cũng cho biết những nơi này sẽ không thể chấp nhận ghi chú của bác sĩ kể từ ngày 10 tháng 1. 

(Những người được miễn trừ y tế đủ điều kiện có thể yêu cầu bác sĩ hoặc y tá của họ gửi giấy miễn trừ để được xem xét để nhận mã QR. )

Làm cách nào để truy cập mã QR của tôi?

Sau khi chủng ngừa, bạn sẽ nhận được email để truy cập vào chứng chỉ vắc xin của mình. Liên kết trong email sẽ hết hạn sau một thời gian, vì vậy bạn sẽ muốn truy cập nó càng sớm càng tốt. 

Bạn sẽ cần health card number và ngày sinh của mình để nhận mã QR.

Nếu bạn không nhấp vào liên kết trong email của mình kịp thời hoặc đang ở giữa các lần chụp, bạn có thể nhận chứng chỉ của mình thông qua cổng trực tuyến hoặc bằng cách gọi 1-833-943-3900. (Những người có thẻ y tế màu đỏ và trắng hoặc không có bất kỳ thẻ y tế Ontario nào có thể gọi cùng một số.)

Các thư viện tạo thẻ miễn phí bằng mã QR

Bộ Y tế Ontario trước đây đã chỉ định những người không có máy tính hoặc máy in đến thư viện để lấy chứng chỉ vắc xin của họ.

Một số hệ thống thư viện trong tỉnh, chẳng hạn như ở Hamilton, Arnprior trên Sông Ottawa và Thư viện Công cộng Southgate ở Quận Grey, cũng đang thu thập bằng chứng về việc tiêm chủng.

Lisa Radha Weaver, giám đốc bộ sưu tập và phát triển chương trình của Thư viện Công cộng Hamilton (HPL), cho biết thư viện này đã giúp mọi người tải xuống, in và cán mỏng giấy chứng nhận vắc xin của họ kể từ giữa tháng 9. Mã QR cũng có sẵn để in vào tháng 10.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan