Người dân làm việc tại nhà được khoản khấu trừ thuế mới

Với việc nhiều người Canada làm việc tại nhà hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) đã đơn giản hóa cách nhân viên có thể yêu cầu được nhận các chi phí thiết lập văn phòng tại nhà trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm nay.

CRA công bố hôm thứ Ba rằng những người làm việc tại nhà hơn 50% thời gian trong ít nhất bốn tuần liên tục vào năm 2020 do COVID-19 sẽ đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ chi phí văn phòng tại nhà.

Cơ quan cho biết việc sử dụng thời hạn đủ điều kiện ngắn hơn sẽ bảo đảm rằng nhiều người Canada có thể hưởng lợi từ khoản khấu trừ.

Theo CRA, một “phương pháp tỷ giá cố định tạm thời mới” sẽ cho phép những người Canada đủ điều kiện yêu cầu khấu trừ $ 2 cho mỗi ngày họ làm việc tại nhà do COVID-19 lên đến tối đa là $ 400.

Theo phương pháp mới này, người dân sẽ không cần chủ sở hữu lao động ký một số giấy tờ nhất định nào để xác nhận.

Để đơn giản hóa quy trình yêu cầu khấu trừ cho người Canada, CRA cho biết họ đã thực hiện các sửa đổi đối với các biểu mẫu thuế làm việc tại nhà (Mẫu Form T2200S và Mẫu T777S) và đã đưa ra một công cụ hỗ trợ tính toán các chi phí văn phòng tại nhà đủ điều kiện. Người dân có thể tìm thấy danh sách tất cả các chi phí văn phòng tại nhà đủ điều kiện trên mạng.

Khoản khấu trừ chi phí văn phòng chỉ áp dụng cho năm tính thuế 2020.

Ngoài ra, cơ quan này cho biết các nhân viên có yêu cầu bồi thường lớn hơn cho các chi phí văn phòng tại nhà vẫn có thể sử dụng phương pháp chi tiết hiện có để yêu cầu khấu trừ nếu được ưu tiên.

CRA báo cáo rằng 174.210 người Canada đã nộp đơn xin khấu trừ không gian làm việc trong nhà cho năm thuế 2018, chiếm 271.866.000 đô la hoặc trung bình 1.561 đô la cho mỗi người.

Theo Thống kê Canada, ước tính có khoảng 2,4 triệu người Canada không thường làm việc tại nhà đã làm như vậy vào tháng 10.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English