Người dân Canada trở nên chia rẽ hơn về COVID-19 và chính trị

Một cuộc khảo sát mới cho thấy nhiều người Canada đang trở nên chia rẽ hơn, và một vài người nói rằng có những vấn đề đã khiến họ và gia đình liên lạc ít hơn trước. 

Khoảng ba trong số bốn người được hỏi cho biết họ tin rằng xã hội đã trở nên chia rẽ hơn.

Đa số cho rằng đại dịch COVID-19 (72%) và cuộc bầu cử liên bang năm 2021 (73%) là hai vấn đề gây chia rẽ nhất trong năm qua.

Khoảng 40% những người được khảo sát cho biết họ đã giảm liên lạc với bạn bè hoặc gia đình vì tranh cãi về đại dịch hoặc chính trị.

“Các nhà chính trị đã đưa ra quá nhiều thông tin bị khuếch đại trong 2 năm qua kể từ khi bắt đầu đại dịch, và rất nhiều điều họ nói đã gây ra chia rẽ trong xã hội, bất kể là sự chia rẽ đó có thật không hay chỉ là nhận thức.” Giám đốc nghiên cứu Jason Disano nói .

Ông Disano cho biết câu trả lời của những người được hỏi dường như bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng chính trị của họ.

Ví dụ, ở các tỉnh Prairie, các câu trả lời được đưa ra thường thiên về đảng bảo thủ.

Cuộc khảo sát cho thấy người dân ở vùng Prairies có xu hướng tin rằng các vấn đề chống biến đổi khí hậu và cấm vũ khí hạng nặng đang chia rẽ người dân Canada. Xu hướng này rõ rệt hơn bất kỳ đâu ở Canada. Trong khi đó, ở miền Trung Canada, những người được hỏi không nghĩ rằng lệnh cấm vũ khí là một chủ đề gây chia rẽ.

Những người được hỏi ở Quebec có nhiều khả năng hơn những người ở các khu vực khác tin rằng xã hội đã trở nên ít phân cực hơn. Ông Disano cho rằng đó là do người dân ở đây có các quan điểm ôn hòa hoặc tự do hơn.

Khi nói đến việc đoàn kết người dân Canada, những người được hỏi cho biết các điều khoản viện trợ quốc tế (55%) và sự đa dạng sắc tộc ngày càng tăng (53%) là những vấn đề gắn kết họ lại với nhau.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan