Người dân bị yêu cầu trả lại $2,000 tiền CERB dù chưa từng nhận được khoản đó. 

Joel White đang đối đầu với chính phủ Canada về khoản thanh toán 2.000 đô la Canada Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp (CERB) mà anh nói rằng mình chưa bao giờ nhận được.

Anh White nói rằng mình đã nhận được một thông báo về khoản nợ từ Cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (Employment and Social Development Canada) cho biết anh ta sẽ được yêu cầu trả lại số tiền này. Nhưng anh ấy nói rằng anh ấy chưa bao giờ nhận được nó.

Khi COVID-19 tấn công Canada vào mùa xuân năm 2020, anh White là một trong số nhiều người ở Nova Scotia tạm thời bị buộc thôi việc.

Anh ta đã mở một yêu cầu CERB trực tuyến, nhưng chưa bao giờ hoàn thành nó. Anh ấy nói rằng mình đã rất bất ngờ khi anh ấy mở thư gần đây và tìm thấy một lá thư nói rằng anh ấy nợ 2.000 đô la.

Anh nói: “Bạn thường nghĩ rằng chính phủ rất ngăn nắp và họ biết được ai đang nợ và ai không, nhưng dường như chính phủ còn không biết điều đó.”

Để chắc chắn, anh White đã kiểm tra với ngân hàng của mình để xem anh có bỏ lỡ khoản tiền nào từ chính phủ hay không, nhưng kết quả là không hề có khoản tiền nào.

Anh nói “Tôi chắc chắn sẽ kháng cáo. Tôi không thể cứ giao hai ngàn đô cho chính phủ như thế. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người khác cũng trong tình trạng như mình. 

Service Canada cho biết bất kỳ cá nhân nào cũng có thể yêu cầu xem xét lại quyết định. Hành động đó phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Nếu một người vẫn không đồng ý với quyết định được đưa ra sau khi yêu cầu xem xét lại, họ có thể khiếu nại lên Tòa án An sinh Xã hội của Canada.

Nếu xác định được rằng khoản nợ đó không có căn cứ thì nợ sẽ bị xóa. 

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan