Người Canada được kêu gọi hiến máu khi thủ tục phẫu thuật tiếp tục

Cơ quan Dịch vụ Máu Canada đã đưa ra lời kêu gọi người dân hiến máu khẩn cấp khi các thủ tục phẫu thuật bị tạm dừng trong đại dịch COVID-19 được bắt đầu trở lại.

Ontario hiện có hơn 9.000 cuộc hẹn để hiến máu và cần hơn 23.000 người hiến máu trước ngày 31 tháng 7.

Cơ quan Dịch vụ Máu Canada cho biết: trong khi tất cả các nhóm máu đều có ích, thì nhu cầu cụ thể đối với những người hiến tặng có nhóm máu O âm tính càng cao hơn, những người này được gọi là “người hiến máu toàn cầu”, vì máu của họ phù hợp với tất cả mọi người.

Khi các hạn chế COVID-19 nới lỏng, các trung tâm tiếp nhận máu nhận thấy tỷ lệ người hiến tặng giảm.

Cơ quan Dịch vụ Máu Canada cũng lưu ý rằng trong những tháng mùa hè ở Canada, số vụ tai nạn trên đường cao hơn “với khả năng bị thương cần truyền máu.” nhiều hơn. 

Tổ chức cho biết họ sẽ duy trì các quy trình an toàn COVID-19 tại tất cả các cơ sở của mình, tuân theo yêu cầu của Cơ quan Y tế Công cộng Canada. 

Nhiều địa điểm tiếp nhận đã mở cửa, sẵn sàng hoạt động. 

Để tìm một cuộc hẹn gần bạn, hãy gọi 1-888-2-DONATE hoặc 1-888-236-6283 hay trực tuyến tại blood.ca 

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan