Người biểu tình chống biến đổi khí hậu chặn quảng trường trung tâm Paris để phản đối lựa chọn bầu cử

Các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu đã thúc ép đóng cửa một quảng trường chính ở trung tâm Paris vào thứ Bảy để phản đối các chương trình môi trường mà các ứng cử viên tổng thống còn lại của Pháp đưa ra.

Họ cho biết rằng họ có kế hoạch chặn một địa điểm lớn của Paris để phá vỡ chu kỳ bầu cử và thái độ “kinh doanh như bình thường” của họ.

Trong khi chi phí sinh hoạt là chủ đề hàng đầu của cuộc bầu cử, các chính sách năng lượng có mối liên hệ chặt chẽ với điều đó. Người đương nhiệm Emmanuel Macron và đối thủ cạnh tranh cực hữu của ông là Marine Le Pen đã đưa ra các chính sách rất khác nhau về lĩnh vực năng lượng tái tạo nói riêng.

Hàng trăm người tập trung tại quận 9 của Paris giương cao các biểu ngữ nhắm vào các ứng cử viên, hô vang các khẩu hiệu như “sự không hành động của họ dẫn đến cuộc nổi dậy của chúng tôi”, hoặc nằm trên đất để phản đối.

Chỉ còn tám ngày trước khi quyết định ai sẽ lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu trong 5 năm tới, cuộc tranh cử hứa hẹn sẽ diễn ra sít sao.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan