Nghiên cứu cho thấy những người lớn lên ở nông thôn có thể xác định phương hướng tốt hơn những người sống ở thành phố

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người lớn lên ở nông thôn có khả năng định hướng và kỹ năng điều hướng tốt hơn những người lớn lên ở thành phố.

Để tìm hiểu xem môi trường thời thơ ấu ảnh hưởng như thế nào đến khả năng điều hướng, các nhà khoa học đã xem xét cách thức gần 400.000 người từ 38 quốc gia chơi trò chơi điện tử di động được thiết kế cho nghiên cứu khoa học thần kinh.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng Sea Hero Quest, được tạo ra vào năm 2016 để nghiên cứu bệnh Alzheimer và kể từ đó đã được gần 4 triệu người chơi.

Những người lớn lên ở các vùng nông thôn đạt điểm cao hơn bởi vì “nông thôn là một môi trường khá phức tạp, các vùng nông thôn rất thiếu tổ chức, với khoảng cách xa hơn, nghĩa là bạn phải ghi nhớ lộ trình của mình”.

Tuy nhiên, những người được nuôi dưỡng ở các thành phố phức tạp hơn như Paris và Prague đã làm tốt hơn nhiều so với những người đến từ các thành phố có quy hoạch đường phố có trật tự như Chicago.

Các nhà nghiên cứu cũng đã phát triển một phiên bản mới của trò chơi, được gọi là City Hero Quest, để kiểm tra cách cư dân thành phố sống như thế nào trong môi trường tự nhiên của họ.

Những người lớn lên ở các thành phố quản lý tốt hơn trong các quy hoạch đường phố so với những người lớn lên trong nước

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan