Nghiên cứu cho biết, trẻ nhỏ hơn có thể có nhiều khả năng lây truyền COVID-19

Một nghiên cứu mới cho thấy: trẻ nhỏ hơn có thể có nhiều khả năng lây truyền COVID-19 hơn so với trẻ lớn hơn, tỷ lệ lây truyền cao nhất được quan sát từ trẻ từ ba tuổi trở xuống.

Nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí y khoa JAMA Pediatrics, đã phân tích dữ liệu được thu thập từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, từ 6.280 hộ gia đình ở Ontario, nơi có một cá nhân nhiễm COVID-19 và dưới 18 tuổi. 1.717 hộ (27,3%) dường như bị lây truyền thứ cấp, có nghĩa là ít nhất một người khác trong nhà bị nhiễm coronavirus trong vòng hai tuần kể từ ca bệnh đầu tiên.

Những đứa trẻ bị nhiễm đầu tiên được chia thành bốn nhóm tuổi (0–3, 4–8, 9–13 và 14–17 tuổi). Trong các nhóm này, trẻ em từ 0 đến 3 tuổi có tỷ lệ lây truyền cao nhất. Trẻ em từ 4 đến 8 tuổi và 9 đến 13 tuổi cũng có tỷ lệ lây truyền cao hơn so với nhóm lớn tuổi nhất. Kết quả cho thấy trẻ nhỏ hơn có thể có nhiều khả năng truyền COVID-19 hơn so với trẻ lớn hơn.

Theo các tác giả của nghiên cứu, hiểu được khả năng lây nhiễm của trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau có ý nghĩa đối với việc phòng ngừa lây nhiễm trong các hộ gia đình cũng như trường học và cơ sở chăm sóc trẻ em, và có thể giúp giảm thiểu nguy cơ lây truyền thứ cấp. Mặc dù trẻ em dường như không lây truyền nhiễm trùng với tốc độ như người lớn, những người chăm sóc nên nhận thức được nguy cơ lây truyền khi có trẻ nhỏ. Do việc cách ly với trẻ bị bệnh có thể là một thách thức và đôi khi là không thể, các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm trùng nếu có thể, bao gồm sử dụng khẩu trang, tăng cường rửa tay và tách biệt anh chị em.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English