Nghị viện Canada thông qua Dự luật gói trợ cấp tiền lương trị giá $73 tỷ do COVID-19 trong sự hợp tác của tất cả các đảng

Thứ bảy vừa qua, Thủ tướng Justin Trudeau, Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Andrew Scheer, và một số Thành viên của Quốc hội đã triệu tập lại tại Hạ viện để tranh luận và cuối cùng thông qua luật trợ cấp lương hàng chục tỷ đô của chính phủ liên bang.

Dự luật này cho phép ​​các doanh nghiệp đủ điều kiện nhận trợ cấp 75% lương, đã được cả hạ viện và thượng viện thông qua sau nhiều ngày đàm phán giữa chính phủ liên bang và các đảng đối lập. Thỏa thuận dự luật trợ cấp tiền lương sẽ cho phép trợ cấp hàng chục tỷ đô la cho các công ty trong đại dịch COVID-19.

Chủ tịch Hạ viện Anthony Rota đã mô tả dịp này là “một ngày khác thường giữa những thời điểm khác thường”, khi các Nghị viên vỗ tay và ca ngợi sự hợp tác giữa các thành viên từ tất cả các đảng phái và liên kết chính trị.

Dự luật trợ cấp tiền lương đã nhận được sự đồng ý của Toàn quyền Julie Payette vào khoảng 9:30 tối Giờ miền Đông, có nghĩa là nó đã được ban hành và các doanh nghiệp có thể đăng ký trợ cấp lương trong những ngày tới.

Tóm tắt về các lỗ hổng được ghi nhận trong Dự luật trợ cấp tiền lương

Thông qua sự đồng ý nhất trí từ tất cả các bên tại Nghị viện, dưới đây là danh sách các lỗ hổng được xử lý để nhanh chóng thông qua dự luật:

  • Khi chủ lao động đủ điều kiện dựa trên doanh thu của một tháng, họ sẽ tự động đủ điều kiện cho những giai đoạn tiếp theo
  • Thực hiện các biện pháp không chậm trễ để giải quyết các lỗ hổng trong Phúc lợi ứng phó khẩn cấp Canada (CERB) hoặc các chương trình khác hiện có hoặc đã được đề xuất (bao gồm chương trình trợ cấp lương)
  • Đưa ra thêm các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Canada mà không cần bị hoàn trả lại hết tất cả, nhằm mục đích giữ việc làm và giảm nợ liên quan đến chi phí cố định

Chương trình trợ cấp lương được đề cập sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp 75% trợ cấp tiền lương của nhân viên, cung cấp tới $847 đô một tuần cho mỗi nhân viên trong 12 tuần, đi ngược về từ giai đoạn 15 tháng 3, áp dụng cho tất cả các công ty lớn và nhỏ cũng như các tổ chức phi lợi nhuận như tổ chức từ thiện.

Thông qua chương trình trợ cấp lương, dự luật dự định sẽ giữ càng nhiều người dân Canada được có công việc bất chấp đại dịch chết người đang đóng cửa nhiều khía cạnh của xã hội và nền kinh tế.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan