Ngân hàng Trung ương Canada bắt đầu đánh giá tác động của khí hậu đối với nền kinh tế Canada

Ngân hàng Trung ương Canada cho biết hôm thứ Tư: họ sẽ phát triển các mô hình và nguồn dữ liệu mới để hiểu rõ hơn về cách biến đổi khí hậu tác động đến nền kinh tế của Canada. Họ sẽ đưa những phát hiện này vào dự báo hàng quý của mình để giúp thị trường tính rủi ro về giá cả.

Ngân hàng trung ương sẽ đánh giá các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hơn và ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi sang các biện pháp các-bon thấp đến sản lượng tiềm năng, thị trường lao động và lạm phát của Canada.

Sự gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cùng với quá trình chuyển đổi sang các-bon thấp, gây ra rủi ro đáng kể cho hệ thống tài chính của Canada. Ngân hàng trung ương sẽ hướng tới việc giúp thị trường định giá những rủi ro đó.

Họ cam kết thực hiện bốn bước, bao gồm: phát triển các mô hình và nguồn dữ liệu mới, đánh giá mức độ rủi ro khí hậu ảnh hưởng của hệ thống tài chính Canada, cùng với đo lường, giảm thiểu và báo cáo về các rủi ro trong hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu.

Ngân hàng Canada cũng cam kết làm việc với các đối tác trong nước và quốc tế về các vấn đề như công bố khí hậu và chuyển đổi khí hậu đối với các quốc gia có ngành tài nguyên lớn, như Canada. Canada là nước sản xuất dầu lớn thứ tư trên thế giới, với phần lớn sản lượng của nước này đến từ cát dầu chứa nhiều carbon.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan