Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Việt Nam hơn 320 triệu đô la để hỗ trợ quá trình phục hồi từ COVID-19, quản lý đô thị

Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt hai hoạt động chính sách phát triển (DPO) với tổng trị giá 321,5 triệu đô la Mỹ cho các nỗ lực phục hồi COVID-19 của Việt Nam và cải thiện quản lý đô thị tại Thành phố Sài Gòn. 

Hai DPO có nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền trung ương và trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, Sài Gòn, trong nỗ lực tiến hành phục hồi kinh tế bao trùm, chuyển đổi kỹ thuật số và bền vững, WB cho biết hôm thứ Ba.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia WB về Việt Nam cho biết, trước những tác động của đại dịch COVID-19, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách nếu muốn trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.

“Quốc gia không chỉ phải quản lý những tác động tức thời liên quan đến đại dịch mà còn phải xây dựng nền tảng cho sự phục hồi xanh trong dài hạn,” Giám đốc quốc gia nhấn mạnh.

DPO đầu tiên, trị giá 221,5 triệu đô la, tập trung vào các hành động chính sách sẽ giúp phục hồi toàn diện hơn, bao gồm hỗ trợ quản trị điện tử, năng lượng tái tạo, tiền di động và chăm sóc trẻ em.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan