Nếu Kịch bản hiện tại vẫn được giữ vững, ‘chúng ta sắp thấy đảng Đảng Tự do chiến thắng

Theo dự đoán từ Nanos Research: Đảng Tự do đang giành chiến thắng với số phiếu đến từ các lá phiếu gửi qua thư ủng hộ họ mạnh mẽ.

Chỉ còn một cuối tuần trước khi người dân Canada đi bỏ phiếu, Nik Nanos, người sáng lập và nhà khoa học dữ liệu chính tại Nanos Research, cho biết họ đã phân tích các con số dự đoán về các vị trí và lập mô hình dữ liệu trong vài ngày qua.

“Giả sử rằng kịch bản [dự đoán] hiện tại được duy trì trong hai ngày tới, và không có biến động nào đáng kể, chúng ta sắp thấy Đảng Tự do chiến thắng.

“Vậy sau đó, câu hỏi là:‘ Chiến thắng sẽ lớn đến mức nào? ’”

Nanos cho biết, kết quả có thể xảy ra nhất là Đảng Tự do sẽ thành lập một chính phủ thiểu số (minority government); tuy nhiên, một chính phủ đa số của Đảng Tự do (Liberal majority) cũng “không nằm ngoài khả năng”.

Trên thực tế, Nanos cho biết ông nghi ngờ con đường đến chiến thắng của đảng Tự do sẽ tương tự như con đường giành chính quyền của họ trong cuộc bầu cử liên bang hồi năm 2019.

KHi Kiểm tra tỷ lệ ghế trong Hạ viện mà đảng Tự do có thể giành được, Nanos cho biết có vẻ như lịch sử đang dần lặp lại vào năm 2021. Và điều gì có thể hỗ trợ cho chiến thắng của Đảng Tự do? Đó là phiếu bầu qua thư.

Theo dữ liệu theo dõi hàng đêm của Nanos Research, những người Canada dự định bỏ phiếu qua thư có khả năng bỏ phiếu cho đảng Tự do cao hơn bốn lần so với đảng Bảo thủ. Những người trả lời cuộc thăm dò đã được yêu cầu đánh giá khả năng họ bỏ phiếu qua thư trên thang điểm từ 0 đến 10, cũng như đảng mà họ yêu thích.

Trong số đó, những người đánh giá khả năng bỏ phiếu qua thư của mình là 9 hoặc 10 trên thang điểm như sau:

  • 47% sẽ bỏ phiếu đảng Tự do;
  •  26% sẽ bỏ phiếu đảng Dân Chủ Mới NDP;
  •  12% sẽ bỏ phiếu đảng Bảo thủ;
  •  6% sẽ bỏ phiếu cho khối Bloc Quebecois;
  •  6% sẽ bỏ phiếu cho Đảng Xanh; và
  •  2% sẽ bỏ phiếu cho People’s Party of Canada (Đảng Nhân dân Canada)

Về mức độ ảnh hưởng của những lá phiếu này đối với kết quả bầu cử cuối cùng, Nanos cho biết họ ước tính rằng khoảng 8% người Canada sẽ bỏ phiếu qua đường bưu điện, tức 1,2 triệu trong số 15 triệu cử tri.

Các đảng hiện đang đứng ở vị trí nào?

Đảng Tự do và Bảo thủ vẫn hoà nhau khi tính thêm biên độ sai sót của cuộc khảo sát. Đảng Tự do nhận được 31,9% sự ủng hộ trong khi Đảng Bảo thủ có 30,4%.

Xếp sau là đảng Dân chủ Mới NDP, với 20,3% ủng hộ. Đảng Nhân dân Canada People’s Party of Canada với 7,5%; Khối Bloc Quebecois với 5,8%; và Đảng Xanh với 3,2%.

Khi người Canada được hỏi rằng, họ thích ai trở thành thủ tướng tiếp theo của mình, Lãnh đạo Đảng Tự do Justin Trudeau đã nhận được 29,8% sự ủng hộ, theo sau là Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Erin O’Toole với 27,8%. Lãnh đạo NDP Jagmeet Singh đứng thứ ba với 19,9% ủng hộ, tiếp theo là Lãnh đạo People’s Party of Canada Maxime Bernier với 7,6%, Lãnh đạo Khối Bloc Quebecois Yves-Francois Blanchet với 3% và Lãnh đạo Đảng Xanh Annamie Paul với 2,2%.

Trong số những người được khảo sát, 9,7% không chắc chắn về việc họ muốn ai trở thành thủ tướng tiếp theo của mình.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan