Mỹ và Việt Nam ký thoả thuận mới trị giá 42 triệu USD

Theo báo TT, sáng 15/04 (giờ địa phương), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) tiến hành ký trực tuyến một thỏa thuận trị giá 42 triệu USD nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của mảng kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp cũng như củng cố nguồn nhân lực.

Nhận định về thoả thuận được ký, Ông Daniel J. Kritenbrink – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: “Thỏa thuận này thể hiện cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ với mục tiêu hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam để trở thành một nền kinh tế bao trùm, đổi mới sáng tạo và cởi mở.”

Trong khuôn khổ của thoả thuận, các hoạt động hỗ trợ của USAID được đặt ra nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển tại Việt Nam, gồm các doanh nghiệp do những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương làm chủ và các công ty khởi nghiệp, để tiếp cận công nghệ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn.

Bên cạnh đó, thỏa thuận giúp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, gia tăng sự kết nối sâu của các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam với các tập đoàn, quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khác trong hệ sinh thái, đồng thời, đổi mới sáng tạo quốc tế, củng cố nguồn nhân lực. Được biết, trước đó, Bộ KH&ĐT đã cùng USAID tổ chức các hoạt động đầu tư nhằm tham vấn xây dựng dự án, nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C).

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan