Musk kiếm được 46,5 tỷ USD tiền tài trợ cho đấu thầu Twitter

Elon Musk hôm thứ Năm cho biết ông đã chuẩn bị 46,5 tỷ đô la nợ và tài trợ vốn cổ phần để mua công ty mạng xã hội Twitter Inc.

Musk đã cam kết bỏ ra 33,5 tỷ USD, bao gồm 21 tỷ USD vốn chủ sở hữu và 12,5 tỷ USD cho vay ký quỹ đối với một số cổ phiếu Tesla của mình để tài trợ cho giao dịch. 

Cổ phiếu của Twitter đã tăng ít hơn 1% khi có tin về khoản tài trợ, cho thấy thị trường vẫn còn hoài nghi về thỏa thuận này, do Twitter dự kiến ​​sẽ từ chối Musk vì giá cả.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng 8% trong giao dịch vào cuối buổi sáng, nhờ thu nhập tốt hơn mong đợi tại nhà sản xuất xe điện.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan