Mức lương tối thiểu ở P.E.I. tăng lên $ 13,70, đánh dấu bước nhảy vọt lớn nhất trong ít nhất sáu năm

Prince Edward Island sẽ tăng mức lương tối thiểu thêm 70 cent, lên 13,70 đô la, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Con số này đánh dấu mức tăng lương lớn nhất trong năm kể từ ít nhất là năm 2017.

Giống như nhiều tỉnh, P.E.I. tăng lương tối thiểu hàng năm. Nhưng trong những năm qua, mức tăng đã dao động từ mức thấp nhất là 15 cent vào năm 2021 đến 60 cent vào năm 2020.

Theo Hội đồng Bán lẻ Canada (Retail Council of Canada), mức lương tối thiểu $13 hiện tại của P.E.I. đã là mức cao nhất ở khu vực Đại Tây Dương Canada.

Mức lương tối thiểu ở New Brunswick là 11,75 đô la, Newfoundland và Labrador là 12,75 đô la và Nova Scotia là 12,95 đô la.

Nhưng một số người cho rằng mức lương tối thiểu nên cao hơn.

Tại Nova Scotia, Đảng NDP gần đây đã yêu cầu tỉnh tăng mức lương tối thiểu lên 15 đô la.

Kiến nghị được đưa ra cùng ngày mà Thủ hiến bang Ontario Doug Ford thông báo mức lương tối thiểu ở tỉnh bang sẽ tăng lên $15.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan