Mức lương tối thiểu liên bang tăng lên $ 15 mỗi giờ vào tháng 12

Bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 năm 2021, chính phủ liên bang sẽ chính thức tăng mức lương tối thiểu liên bang lên 15 đô la.

Mức lương này sẽ được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực tư nhân do liên bang quản lý, bao gồm các ngành như ngân hàng, viễn thông và phát thanh và truyền hình. Hơn 26.000 người lao động trên toàn quốc sẽ đc hưởng lợi từ mức tăng này.

Chính phủ liên bang cam kết thực hiện việc tăng lương này một phần do đại dịch COVID-19. Trong Ngân sách, chính phủ cho biết đại dịch đã “tăng cường tập trung vào những công việc thiết yếu được thực hiện bởi lượng lớn những người làm với lương tối thiểu”.

Bộ trưởng Bộ Lao động Filomena Tassi cho biết “hàng ngàn người Canada sẽ thấy thu nhập của họ tăng lên ít nhất 15 đô la mỗi giờ nhờ sự thay đổi này, hỗ trợ họ có thêm chi phí mua hàng tạp hóa, tiền thuê nhà, thể thao hoặc các hoạt động ngoại khóa cho con cái của họ”.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan