Mức lương đủ sống ở Metro Vancouver và Victoria hiện là hơn $ 20 / giờ

Mức lương đủ sống cho các gia đình ở Metro Vancouver và Victoria đã tăng thêm một lần nữa kể từ lần cuối được tính cách đây hai năm, theo một báo cáo mới.

Chiến dịch Tiền lương Đủ sống cho Gia đình – Living Wage for Families Campaign – đã cho thấy rằng những người làm việc ở Metro Vancouver sẽ cần kiếm ít nhất 20,52 đô la một giờ để đáp ứng các chi phí cơ bản nhất của việc nuôi dạy hai đứa trẻ. Ở Victoria, con số đó ở mức 20,46 đô la.

Con số này được tính dựa trên chi phí của các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, tiền thuê nhà, chăm sóc trẻ em và phương tiện đi lại sau khi các khoản thuế, tín dụng, khấu trừ và trợ cấp của chính phủ đã được tính đến.

Mức lương mới ở Metro Vancouver tăng khoảng 1 đô la một giờ so với năm 2019 và 6 đô la một giờ từ năm 2010. Mức lương đủ sống mới cũng cao hơn đáng kể so với mức lương tối thiểu ở B.C., đã tăng lên $ 15,20 vào tháng Sáu. Điều này có nghĩa là một người lao động có mức lương tối thiểu sẽ cần phải làm việc thêm một ngày mỗi tuần hoặc nhận một công việc thứ hai nếu họ muốn có đủ tiền trang trải cuộc sống.

Chiến dịch đã tính toán mức lương đủ sống ở 14 cộng đồng trên toàn tỉnh. Báo cáo cho thấy tất cả đều không có mức lương tối thiểu đủ cao. 

Chỉ có Metro Vancouver và Victoria chứng kiến chi phí gia đình tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát.

This post is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan