Một nhân viên sân bay Vancouver chia sẻ các loại hành lý thường được ưu tiên trước và sau chuyến bay

Bạn có bao giờ xuống một chuyến bay và lo ngại rằng mình sẽ phải chờ rất lâu mới nhận được hành lý không? 

Một nhân viên xử lý hành lý tại Sân bay Quốc tế Vancouver đã tiết lộ về thứ tự sắp xếp túi trên máy bay.

Đầu tiên, Thứ tự sắp xếp hành lý trước khi khởi hành là hành lý nội địa, sau đó là hành lý các chuyến bay nối, sau đó là hành lý ưu tiên, sau đó là đồ dễ vỡ, ghế cho trẻ em trên xe hơi hoặc xe lăn, sau đó là không gian còn lại dành cho túi dự phòng nếu có.

Sau đó, thứ tự mà hành lý rời khỏi máy bay khi bạn đến điểm đến của mình là hành lý ưu tiên, tiếp theo là hành lý nối chuyến và sau đó là hành lý nội địa. Vì vậy, nếu bạn đang gấp rút rời sân bay, có lẽ bạn nên trả thêm một chút cho hành lý ưu tiên.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan