Một nghiên cứu cho thấy một trong năm trẻ lớn hơn ở Philippines bị lạm dụng tình dục trực tuyến

Một nghiên cứu cho thấy, một phần năm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi ở Philippines đã bị lạm dụng tình dục trực tuyến nghiêm trọng khi sử dụng Internet vào năm 2020.

Nghiên cứu làm tăng thêm lo ngại rằng đại dịch đã làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của trẻ em ở đất nước vốn đã được coi là trung tâm toàn cầu của tình trạng lạm dụng như vậy.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 950 trẻ em cho thấy 1/5 số trẻ em sử dụng Internet đã từng bị lạm dụng tình dục trực tuyến trong năm qua, chẳng hạn như bị tống tiền hoặc ép buộc tiền để tham gia vào các hoạt động tình dục hoặc chia sẻ hình ảnh thân mật mà không được sự đồng ý của họ. Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021.

Trong số trẻ em từng bị lạm dụng tình dục trực tuyến trên mạng xã hội, Facebook hoặc Facebook Messenger cho đến nay là những nền tảng phổ biến nhất xảy ra tình trạng này, chiếm hơn 90% các trường hợp. Trẻ em cũng trích dẫn TikTok, Twitter, Instagram và Snapchat.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan