Một nghiên cứu cho thấy Đại dịch covid đã ảnh hưởng đến kỹ năng viết và xã hội của trẻ em

Một nghiên cứu mới của cơ quan giáo dục của chính phủ Vương quốc Anh đã phát hiện ra, trẻ em tiếp tục đấu tranh với các kỹ năng cơ bản như viết và nói sau đại dịch Covid-19.

Đây là một trong những phát hiện của một loạt báo cáo được Ofsted công bố hôm thứ Hai, dựa trên bằng chứng từ khoảng 280 cuộc thanh tra các cơ sở giáo dục ở các nhóm tuổi khác nhau, cũng như các nhóm tập trung với thanh tra của bộ chính phủ.

Trong nhóm “những năm đầu đời”, Ofsted nhận thấy rằng các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đã ghi nhận sự chậm phát triển lời nói và ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Một số nhà cung cấp dịch vụ cũng phát hiện ra rằng trẻ sơ sinh gặp khó khăn trong việc phản ứng với các biểu hiện cơ bản trên khuôn mặt, điều mà họ cho rằng có thể do giảm tương tác xã hội và các đợt khoá cửa trong thời gian đại dịch coronavirus.

Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ giáo dục nêu rõ thực tế là trẻ em thiếu tự tin trong các hoạt động nhóm, trong khi trẻ mới biết đi và trẻ mẫu giáo cần được giúp đỡ trong việc học cách chia sẻ.

Đại dịch cũng đã ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của trẻ nhỏ, chẳng hạn như trẻ chậm tập bò và đi bộ. Một số báo cáo rằng trẻ em đã suy giảm khả năng độc lập và kỹ năng tự chăm sóc bản thân.

Trong khi đó, trẻ em trong độ tuổi đi học được phát hiện có khoảng cách về toán, ngữ âm và “khả năng viết”.

Sức khỏe tâm thần của học sinh cũng là một mối quan tâm, khả năng phục hồi và sự tự tin ở mức độ thấp hơn, cũng như sự lo lắng gia tăng ở học sinh.

Chánh thanh tra của Ofsted, Amanda Spielman nói rằng mặc dù những nỗ lực giúp trẻ em bắt kịp những gì chúng đã bỏ lỡ đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng “rõ ràng là đại dịch đã tạo ra một số thách thức kéo dài”.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan