Một mạng lưới phòng thí nghiệm toàn cầu mới sẽ thực hiện cuộc so sánh các loại vaccine COVID-19

Một nhóm cấp cứu sức khỏe phi lợi nhuận lớn đã thiết lập mạng lưới phòng thí nghiệm toàn cầu để đánh giá dữ liệu từ vắc xin COVID-19 tiềm năng, cho phép các nhà khoa học và nhà sản xuất thuốc so sánh chúng và tăng tốc độ lựa chọn các mũi tiêm hiệu quả nhất. 

Phát biểu với Reuters trước khi công bố các phòng thí nghiệm liên quan, Melanie Saville, giám đốc R&D vắc xin tại Liên minh Đổi mới Chuẩn bị sẵn sàng Dịch bệnh (CEPI), cho biết ý tưởng là “so sánh táo với táo” khi các nhà sản xuất thuốc chạy đua để phát triển một loại thuốc hiệu quả để giúp kiểm soát đại dịch COVID-19. 

Trong một mạng lưới trải dài khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, các phòng thí nghiệm sẽ tập trung phân tích các mẫu từ các thử nghiệm của các ứng cử viên vaccine COVID-19, Saville nói “như thể tất cả các vắc xin đều được thử nghiệm dưới một mái nhà”, nhằm giảm thiểu nguy cơ thay đổi kết quả.

“Khi bạn bắt đầu với việc phát triển các loại vắc xin mới tiềm năng, đặc biệt là với một căn bệnh mới, mọi người đều phát triển các xét nghiệm của riêng mình, họ đều sử dụng các quy trình khác nhau và các thuốc thử khác nhau – vì vậy khi bạn đọc thông tin, khả năng so sánh giữa các ứng viên khác nhau là rất khó”.

“Bằng cách tiếp cận phòng thí nghiệm tập trung … nó sẽ cho chúng ta cơ hội để thực sự chắc chắn rằng chúng ta đang so sánh táo với táo.”

Mạng lưới CEPI ban đầu sẽ bao gồm sáu phòng thí nghiệm, mỗi phòng thí nghiệm ở Canada, Anh, Ý, Hà Lan, Bangladesh và Ấn Độ.

Hàng trăm loại vắc xin COVID-19 tiềm năng đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau trên khắp thế giới, với các mũi tiêm được phát triển ở Nga và Trung Quốc đã được triển khai trước khi các thử nghiệm hiệu quả đầy đủ được thực hiện, và những người dẫn đầu từ Pfizer PFE.N, Moderna MRNA.O và AstraZeneca AZN.L có thể sẽ có kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối trước khi kết thúc năm. 

Thông thường, khả năng sinh miễn dịch của vắc xin tiềm năng được đánh giá trong các phân tích phòng thí nghiệm riêng lẻ, nhằm mục đích xem liệu các dấu ấn sinh học của phản ứng miễn dịch – chẳng hạn như kháng thể và phản ứng của tế bào T – được tạo ra sau khi những người tình nguyện thử nghiệm lâm sàng nhận được một liều hoặc các liều của ứng viên vắc xin. 

Saville cho biết, nhưng với hơn 320 ứng cử viên vắc xin COVID-19 đang được nghiên cứu, nhiều sự khác biệt trong phương pháp thu thập và đánh giá dữ liệu là một vấn đề.

Cũng như các biến thể tiềm ẩn về dấu hiệu miễn nhiễm, có sự khác biệt về cách thức và địa điểm thu thập, vận chuyển và lưu trữ mẫu – tất cả đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng và tính hữu ích của dữ liệu được tạo ra, và làm cho việc so sánh trở nên khó khăn.

Và với một loạt các công nghệ vắc-xin khác nhau đang được khám phá – từ vắc-xin vectơ vi-rút đến những công nghệ dựa trên RNA thông tin – việc đánh giá tiêu chuẩn về tiềm năng thực sự của chúng “trở nên rất phức tạp”.

“Với hàng trăm loại vắc xin COVID-19 đang được phát triển … điều cần thiết là chúng ta phải có một hệ thống có thể đánh giá và so sánh một cách đáng tin cậy phản ứng miễn dịch của các ứng viên hiện đang được thử nghiệm.”

Bằng cách tập trung phân tích trong một mạng lưới phòng thí nghiệm, phần lớn “sự biến đổi giữa các phòng thí nghiệm” có thể được loại bỏ, cho phép so sánh trực tiếp. 

CEPI cho biết tất cả các nhà phát triển vắc-xin COVID-19 tiềm năng có thể sử dụng mạng lưới phòng thí nghiệm tập trung miễn phí để đánh giá các ứng viên của họ theo một giao thức chung.

Hiện tại, mạng lưới sẽ đánh giá các mẫu từ thử nghiệm vắc xin giai đoạn đầu và thử nghiệm trên người giai đoạn đầu và giai đoạn hai, nhưng CEPI cho biết họ hy vọng sẽ mở rộng năng lực của mình sang dữ liệu thử nghiệm giai đoạn cuối (Giai đoạn III) trong những tháng tới. Kết quả do mạng tạo ra sẽ được gửi lại cho nhà phát triển, không phải CEPI hay mạng sở hữu dữ liệu.

Bản thân CEPI đang đồng tài trợ cho 9 loại vắc xin COVID-19 tiềm năng đang được phát triển, bao gồm các ứng viên từ Moderna, AstraZeneca, Novavax NVAX.O và CureVac.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan