Moderna tìm kiếm sự chấp thuận vắc xin COVID cho trẻ em dưới 6 tuổi ở Canada

Moderna cho biết họ đang tiến hành đệ trình lên Bộ Y tế Canada để được phê duyệt vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Hôm thứ Năm, công ty công nghệ sinh học này đã yêu cầu các cơ quan quản lý Hoa Kỳ cấp phép liều lượng thấp vắc-xin của họ cho trẻ em từ sáu tháng đến năm tuổi.

Tại Canada, Moderna cho biết họ hy vọng sẽ hoàn thành đơn xin phê duyệt theo quy định đối với vắc xin COVID-19 của mình, Spikevax, trong thời gian ngắn.

Cho đến nay, Bộ Y tế Canada chỉ chấp thuận vắc-xin mRNA COVID-19 cho trẻ em trên năm tuổi.

Thuốc chủng ngừa Pfizer-BioNTech, Comirnaty, có sẵn cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, và Moderna Spikevax có sẵn cho trẻ em từ sáu đến 11 tuổi. Theo dữ liệu liên bang, khoảng 41% trẻ em Canada trong nhóm này đã tiêm hai mũi.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan