Manitoba tung ra xổ số gần 2 triệu để khuyến khích tiêm chủng COVID-19

Manitoba hy vọng sẽ thúc đẩy việc tiêm chủng COVID-19 thông qua một cuộc xổ số có tiền thưởng gần $2 triệu đô la tiền mặt và học bổng cho những ai tiêm phòng.

Thủ hiến Manitoba Brian Pallister và Giám đốc điều hành Manny Atwal của công ty Manitoba Liquor & Lotaries đã công bố buổi xổ số vào sáng thứ Tư.

Tỉnh có kế hoạch tổ chức hai đợt rút thăm trong mùa hè, và tất cả người dân Manitoba từ 12 tuổi trở lên đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin trước ngày 2 tháng 8 sẽ đủ điều kiện tham gia đợt rút thăm đầu tiên. Lần rút thăm thứ hai sẽ dành cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên, những người đã nhận được hai liều trước ngày 6 tháng 9.

Tỉnh cho biết mỗi lần rút thăm sẽ trao giải:

  • ba giải thưởng trị giá $100.000 đô la của Cơ quan Y tế Khu vực Winnipeg (không bao gồm Churchill);
  • giải thưởng $100.000 đô la cho mỗi cơ quan y tế của các khu vực còn lại: Prairie Mountain Health, Southern Health – Santé Sud, Interlake – Eastern Regional Health Authority và Northern Regional Health Authority (bao gồm cả Churchill); và
  • 10 đợt rút thăm trao học bổng $ 25,000 cho các người trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên toàn tỉnh, với tổng số tiền $ 250,000.

Một trang web của tỉnh với thông tin chi tiết về cuộc xổ số cho biết những người Manitoba sống bên ngoài tỉnh sẽ vẫn có thể tham gia xổ số, miễn là họ báo cáo việc chủng ngừa của mình cho Manitoba Health, thông qua email hoặc văn phòng y tế địa phương của họ. Các thành viên của Hội đồng Lập pháp Manitoba, và bất kỳ ai tham gia điều hành các cuộc tranh cử và các thành viên gia đình của họ, không đủ điều kiện để tham gia xổ số.

This content is also available in: English

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page – https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin’s website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan

This content is also available in: English