Manitoba cung cấp liều vắc xin COVID-19 thứ tư cho một số nhóm người

Tỉnh đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ sẽ cung cấp liều tăng cường thứ hai cho các nhóm sau.

– Cư dân của các nhà chăm sóc cá nhân và người cao tuổi sống trong các địa điểm sinh sống tập trung, nhóm này sẽ không giới hạn độ tuổi;

– Nhóm tiếp theo gồm những người từ 70 tuổi trở lên sống trong cộng đồng; và

-Nhóm cuối là người dân của các quốc gia bản địa, người Inuit và Metis từ 50 tuổi trở lên, bất kể họ sống ở đâu.

Tỉnh cho biết: “Liều tăng cường thứ hai nên là Pfizer hoặc Moderna và được tiêm ít nhất sáu tháng sau liều tăng cường trước đó. Dựa trên thời gian của các chiến dịch vắc xin trước đó cho những nhóm này, mũi tiêm nhắc lại thứ hai sẽ được cung cấp sớm nhất vào giữa tháng 4 và sẽ có sẵn trong những tháng tới.”

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan